Pakan babi ternak adalah faktor sangat penting dalam usaha atau budidaya peternakan babi, walaupun babi adalah binatang yang suka memakan semua jenis makanan tetapi itu tidak menjadi ukuran dalam pertumbuhannya dalam mengejar hasil berat badan waktu panen dan jangka waktu yang...